ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ποιότητά μας τεκμηριώνεται από μία σειρά πιστοποιήσεων που διασφαλίζουν κάθε συνεργασία μας. Κατέχουμε ένα Σύστημα Εταιρικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα επικρατέστερα διεθνή πρότυπα.

 • Στηρίζεται:
  • στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, για την αποτελεσματική ανταπόκρισή στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις μας
  • στην εφαρμογή εμπεριστατωμένων διαδικασιών λειτουργίας και ελέγχου
  • στην διενέργεια λεπτομερών επιθεωρήσεων, μετρήσεων και δοκιμών
  • στην συλλογή αρχείων και την αξιοποίησή τους στη λήψη αποφάσεων
 • Εξασφαλίζει:
  • Προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις συμφωνημένες απαιτήσεις και στις λογικές προσδοκίες των Πελατών μας
  • Ασφαλείς συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • Ικανοποιητικές αμοιβές και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων
  • Κερδοφορία της εταιρείας μας και επαγγελματική καταξίωση
  • Πλήρη ανταπόκριση στις υποχρεώσεις μας, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Τεκμηριώνεται μέσα από την πιστοποίησή του σύμφωνα με τα πρότυπα :
  • ISO 9001:2015,
  • ISO 45001:2018,
  • ΕΝ 1090-1:2009+A1:2011, ΕΧC4 με CE mark
  • ISO 14001:2015
 • Παρέχει αντικειμενικές αποδείξεις των δυνατοτήτων της σε διεθνές επίπεδο.

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ