Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ISO 14001:2015

Η πολιτική της εταιρείας για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο, είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρεία μας, παρακολουθώντας, αξιολογώντας και βελτιώνοντας το επίπεδο διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τις δραστηριότητές της, εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην Εργασία, σύμφωνα με τον ISO 14001:2015, εκπαιδεύοντας κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της.

Πατήστε την εικόνα για να δείτε το πιστοποιητικό

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ