Σήμανση Δομικών Προϊόντων και Κατασκευών - ΕΝ 1090-1:2009+A1:2011, κλάσης εκτέλεσης EXC4 με CE Mark

Στα πλαίσια του Κανονισμού 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε., καθορίζεται ως υποχρεωτική και δεσμευτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η εφαρμογή των προτύπων ΕΝ ISO 1090 που είναι η σήμανση CE των Δομικών Προϊόντων και Κατασκευών. Η ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ ανταποκρινόμενη στην Συμμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία του εργοστασιακού ελέγχου της παραγωγής της για τα παραγόμενα προϊόντα Δομικών κατασκευών και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το ΕΝ 1090-1 και ΕΝ 1090-2, από Διαπιστευμένο απο τον ΕΣΥΔ φορέα Πιστοποίησης.

Πατήστε σε κάθε εικόνα για να δείτε το αντίστοιχο πιστοποιητικό

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ