ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Τι είναι σύμμικτες κατασκευές;

Στις σύμμικτες κατασκευές γίνεται χρήση σύμμικτων δομικών στοιχείων. Πρόκειται για δομικά μέλη, των οποίων οι επιμέρους διατομές και τα τμήματα τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και συνεργάζονται μεθοδικά:

 • Μεταλλικές δοκοί (εξελασμένης ή συγκολλητής διατομής), κοιλοδοκοί (σε σύμμικτα υποστυλώματα) ή δικτυωτοί φορείς
 • Τμήματα οπλισμένου σκυροδέματος, μη προεντεταμένα ή προεντεταμένα με τένοντες εγκιβωτισμένους στο σκυρόδεμα.

Πλεονεκτήματα:

Οι σύμμικτες κατασκευές είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα στον τομέα των κατασκευών και παρουσιάζουν μία σειρά από πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατών κατασκευών, τα οποία συνοπτικά είναι:

 • Ελαφριές και λεπτές κατασκευές: Η μεθοδική συνεργασία των μελών μίας σύμμικτης κατασκευής επιτρέπει, ακόμα και σε περιπτώσεις υψηλών φορτίων και μεγάλων ανοιγμάτων, την επιλογή σχετικά μικρών διαστάσεων.
 • Ταχύτητα κατασκευής: Επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα ανέγερσης με αποτέλεσμα την πρώιμη έναρξη εκμετάλλευσης του κτιρίου και την ταχύτερη απόδοση επένδυσης.
 • Σχεδιαστική ελευθερία: Η δυνατότητα μεγάλων ανοιγμάτων επιτρέπουν την δημιουργία χώρων με αραιή υποστύλωση και άρα με πολλά πλεονεκτήματα σχετικά με την ποικιλομορφία εσωτερικής διαρρύθμισης και μεταβλητότητα χρήσης. Εδώ συμπεριλαμβάνεται τόσο η ευκολία στην διαμόρφωση και μετατροπή χρήσης των χώρων, όσο και τα σημαντικά μεγαλύτερα χρονικά όρια λειτουργίας του έργου, κάτι το οποίο συνεπάγεται οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη.
 • Φιλικό προς το περιβάλλον: ο υψηλός βαθμός προκατασκευής μετατρέπει το εργοτάξιο σε χώρο καθαρής συναρμολόγησης με παράδοση την κατάλληλη χρονική στιγμή των προκατασκευασμένων μελών. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μία μέθοδο κατασκευής με σημαντικότητα βελτίωση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας, λόγω της βιομηχανικής κατασκευής των βασικών δομικών στοιχείων.

Επιπλέον υπάρχει:

 • το άμεσο όφελος της μείωσης του εργοστασιακού κόστους
 • απεξάρτηση της ανέγερσης από καιρικές συνθήκες
 • μείωση των εκσκαφών και του συνολικού όγκου θεμελίωσης, λόγω μικρότερου βάρους

 Ακόμα πρέπει να σημειωθούν τα εξής οφέλη:

 • Μείωση της εργοταξιακής όχλησης και μόλυνσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές
 • Μείωση του κόστους κατεδάφισης-αποσυναρμολόγησης
 • Άριστη συμπεριφορά σε σεισμικές καταπονήσεις
 • Μείωση του συνολικού πάχους δαπέδων με αποτέλεσμα την μείωση του συνολικού ύψους του κτιρίου για ίδιο αριθμό ορόφων
 • Ευκολία στην επέκταση καθ’ ύψος ή σε κάτοψη ενός υπάρχοντος κτιρίου
 • Αρχιτεκτονική πολυμορφία και καλαισθησία με δυνατότητα λύσης σε πολύμορφες αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & Development - R&D) της ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ ως αυτόνομο τμήμα διαχείρισης της εταιρικής έρευνας, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και ακολουθεί τις τάσεις του κλάδου...

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ