ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ - ΑLSTOM TRANSPORT S.A.

Ιστοί για την κατασκευή της Β’ Λειτουργικής Φάσης του συγκροτήματος Θριασίου και κατασκευή του Σ.Σ. Ζεφυρίου.
Το έργο αφορά τον σχεδιασμό, βιομηχανοποίηση, το εν θερμώ γαλβάνισμα και την παράδοση προς εγκατάσταση 1.096 μεταλλικών ιστών.

ΤΥΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑLSTOM TRANSPORT S.A.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2013-2014

ΒΑΡΟΣ

700 ΤΝ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ‘’Γ’’ - ΑLSTOM TRANSPORT S.A.

Μεταλλικό Πλαίσιο Τύπου ‘’Γ’’ για την ανάρτηση 2 κλωβών φωτοσήμανσης. Το έργο αφορά την κατασκευή Δικτυωτού υποστυλώματος από πρότυπες μεταλλικές διατομές, και μιας αναρτημένης με εντατήρες πλατφόρμας, από δοκούς μεταβλητής διατομής από ελάσματα. Κατασκευάζονται επίσης μεταλλικοί κλωβοί για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων φωτοσήμανσης και κιγκλίδωμα προστασίας. Η παράδοση όλης της κατασκευής περιλαμβάνει εν΄θερμώ γαλβάνισμα.

Μάθετε περισσότερα

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ