ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ‘’Γ’’ - ΑLSTOM TRANSPORT S.A.

Μεταλλικό Πλαίσιο Τύπου ‘’Γ’’ για την ανάρτηση 2 κλωβών φωτοσήμανσης. Το έργο αφορά την κατασκευή Δικτυωτού υποστυλώματος από πρότυπες μεταλλικές διατομές, και μιας αναρτημένης με εντατήρες πλατφόρμας, από δοκούς μεταβλητής διατομής από ελάσματα. Κατασκευάζονται επίσης μεταλλικοί κλωβοί για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων φωτοσήμανσης και κιγκλίδωμα προστασίας. Η παράδοση όλης της κατασκευής περιλαμβάνει εν΄θερμώ γαλβάνισμα.

ΤΥΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑLSTOM TRANSPORT S.A.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2019

ΒΑΡΟΣ

30 ΤΝ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΙΚΡΙΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ

Ικρίωμα στήριξης φωτοσήμανσης συρμών.

Μάθετε περισσότερα

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ