ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΒΟΧ DRYING - HΕRHOF GmbH

Κατασκευή και τοποθέτηση καλυμμάτων κουτιών (καπάκια) για χώρους επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (Box Lids), αποτελούμενα από το σύστημα καθοδήγησης αυτών, για την μονάδα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΤΥΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

HΕRHOF GmbH

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2017

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

10 TEM

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

Προμήθεια και εγκατάσταση 12 θυρών σε θαλάμους αναερόβιας χώνευσης σε μονάδα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη. Το αντικείμενο των εργασιών μας περιλάμβανε την μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή και τοποθέτηση σε κάθε θάλαμο μιας θύρας που κλείνει στεγανά με πεπιεσμένο αέρα περιλαμβανομένης της κάσας της καθώς και ενός εσωτερικού διαφράγματος μικρότερων διαστάσεων.

Μάθετε περισσότερα

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ