ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

Προμήθεια και εγκατάσταση 12 θυρών σε θαλάμους αναερόβιας χώνευσης σε μονάδα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη. Το αντικείμενο των εργασιών μας περιλάμβανε την μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή και τοποθέτηση σε κάθε θάλαμο μιας θύρας που κλείνει στεγανά με πεπιεσμένο αέρα περιλαμβανομένης της κάσας της καθώς και ενός εσωτερικού διαφράγματος μικρότερων διαστάσεων.

ΤΥΠΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2020

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

12 ΤΕΜ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ - ΑΒΑΞ ΑΕ / ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

Προμήθεια και εγκατάσταση 12 θυρών σε θαλάμους αναερόβιας επεξεργασίας σε μονάδα επεξεργασίας απορριμάτων Νομού Ηλείας.

Το αντικείμενο των εργασιών μας περιλάμβανε την μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή και τοποθέτηση σε κάθε θάλαμο μιας θύρας που κλείνει στεγανά με πεπιεσμένο αέρα περιλαμβανομένης της κάσας της καθώς και ενός εσωτερικού διαφράγματος μικρότερων διαστάσεων.

Μάθετε περισσότερα

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ