ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Νέο βιομηχανικό κτίριο παραγωγής ειδών διατροφής στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Πρόκειται για δυο στατικώς ανεξάρτητα μεταλλικά κτίρια με στέγαστρα, οι ισόγειοι χώροι των οποίων συνδέονται μεταξύ τους.

Το κτίριο της παραγωγής με χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος συνολικής επιφάνειας 2000τ.μ. και δίριχτη στέγη και το διώροφο κτίριο γραφείων με υπόγειο και ενδιάμεσο πατάρι συνολικής επιφάνειας 2500τ.μ.  

Στην κατασκευή μας περιλαμβάνεται μια ιδιαίτερη μεταβλητού πλάτους αρχιτεκτονική προεξοχή συνολικού μήκους 44,00m στην πρόσοψη του κτιρίου γραφείων και σε τμήμα του κτιρίου της παραγωγής που καλύπτει και προστατεύει τον χώρο φορτοεκφορτώσεων.Το έργο περιλαμβάνει την μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση του μεταλλικού σκελετού των κτιρίων περιλαμβανομένων των επικαλύψεων, πλαγιοκαλύψεων, εσωτερικών διαμορφώσεων καθώς και του μόνιμου μεταλλότυπου των σύμμικτων ορόφων.

ΤΥΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

El Sabor

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2020

ΒΑΡΟΣ

250tn

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Νέο διώροφο βιομηχανικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 2400τμ. στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και εγκατάσταση ενός μεταλλικού κτιρίου με δίριχτη εγκιβωτισμένη στέγη και 1ο όροφο περιλαμβανομένης μιας πλαϊνής διώροφης επέκτασης μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η ένωση με υφιστάμενο κτίριο.  Περιλαμβάνεται η επικάλυψη, η πλαγιοκάλυψη του κτιρίου, οι μόνιμοι μεταλότυποι των δαπέδων των ορόφων καθώς και όλες οι εσωτερικές επενδύσεις και διαμορφώσεις που απαιτήθηκαν για υγειονομικούς λόγους.

Μάθετε περισσότερα

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ