ΕΙΔΙΚΕΣ MΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΚΑΝΑ - METKA SA

Μεταλλικές κατασκευές εντός του σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας , με καύσιμο φυσικό αέριο συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ισχύος 192MW στην Γκάνα.

Το έργο περιλάμβανε:

• Μεταλλικά Ικριώματα (Main Pipe Rack) για την υποστήριξη του κτηρίου τουρμπίνας ατμού, σε διάταξη κυρίως 2 επιπέδων συνολικού εμβαδού κάτοψης ~ 300m2 και συνολικού βάρους 107tn

• Βοηθητικό Μεταλλικό Ικρίωμα (Auxiliary Pipe Rack) για την όδευση σωληνώσεων συνολικού βάρους 12tn

• Μεταλλικά κιγκλιδώματα και κατακόρυφες σκάλες

• Μεταλλικές κτηριακές εγκαταστάσεις :
   * για τον σταθμό της αντλίας πυρόσβεσης (fire Fighting Pump Station) συνολικού εμβαδού κάτοψης ~285 m2 και συνολικού βάρους 33Τn και
   * της μονάδας παραγωγής καυσίμων (fuel oil treatment Plant Building) συνολικού εμβαδού κάτοψης ~300 m2 και συνολικού βάρους 47Τn

ΤΥΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

METKA SA

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΓΚΑΝΑ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2018

ΒΑΡΟΣ

220 TN

ΕΙΔΙΚΕΣ MΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ - KAPACHIM S.A.

Μεταλλική κατασκευή (skid) για την στήριξη εξοπλισμού και σωληνώσεων.
Το έργο περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του μεταλλικού σκελετού μιας προσθήκης καθ' ύψος σε υφιστάμενη μεταλλική κατασκευή για την στήριξη δεξαμενής καθώς έναν διάδρομο επισκεψιμότητας των υπάρχουσων δεξαμενών.

Μάθετε περισσότερα

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ