03.01.2020

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δύο κτίρια συλλογής, ωοσκόπησης, διαλογής και συσκευασίας αυγών συνολικής επιφάνειας 1.500τ.μ. καθώς και ένα κτίριο Αποθήκης 500τ.μ. στην περιοχή της Θήβας. Το έργο περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του κτιρίου περιλαμβανομένης της επικαλύψης, της πλαγιοκάλυψής του και των εσωτερικών επενδύσεων και διαμορφώσεων που απαιτήθηκαν για υγειονομικούς λόγους.