30.11.2020

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Ανακατασκευή του ιστορικού Ξενοδοχείου Πίνδαρος. Διατήρηση και επισκευή των υπαρχόντων όψεων σε συνδυασμό με πλήρη εσωτερική ανακαίνιση.