09.09.2019

Πόρτες εναερόβιας χώνευσης για την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

Κατασκευή και εγκατάσταση πορτών εναερόβιας χώνευσης σε κινητή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στον Νομό Ηλείας.