08.04.2020

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΤΡΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή και τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού μιας πενταώροφης τριπλοκατοικίας με δύο υπόγεια και τρεις πισίνες στην Βούλα Αττικής.