21.11.2021

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Νέο κτίριο υγειονομικού ενδιαφέροντος 6200τμ για την εταιρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.