21.11.2021

ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Νέο κτίριο υγειονομικού ενδιαφέροντος 6200τμ για την εταιρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.