10.09.2019

Νέο βιομηχανικό κτίριο Η/Μ εξοπλισμού σε υφιστάμενη βιομηχανική εγκατάσταση

Ανέγερση νέου μεταλλικού κτιρίου και Η/Μ εξοπλισμού σε υφιστάμενη βιομηχανική εγκατάσταση της εταιρείας LPC AE. στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το αντικείμενο των εργασιών μας είναι η κατασκευή και ανέγερση μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου με εμβαδόν 750τμ., η κατασκευή βάσεων εξοπλισμού Η/Μ συνολικής επιφάνειας 82,5τμ. και η μεταλλική κατασκευή υπέργειας όδευσης σωληνώσεων επιφάνειας 64τμ.Εντός του κτιρίου θα υπάρχει πατάρι γραφείων 90τμ με σύμμικτη πλάκα και πατάρι Η/Μ εξοπλισμού με σχάρα 105τμ. Επίσης θα υπάρχει εξωτερικός εξώστης στην στάθμη του παταριού για την τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού με δάπεδο σχάρας. Σε ύψος περίπου 9,00μ εντός του κτιρίου θα υπάρχει η υποδομή–πρόβλεψη για την εγκατάσταση γερανογέφυρας.