15.04.2019

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Κατασκευή μεταλλικών διαδρόμων και πλατφορμών όπου δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη να κινηθεί επάνω στην μεταλλική επιφάνεια από όπου θα περιηγηθεί στην ανοικτή  έκθεση των επίτοιχων προθηκών κατά μήκους του  κτιρίου και στο χώρο έκθεσης που δημιουργείται από το όριο του κτιρίου και τον αρχαιολογικό χώρο. Μεγάλη προσοχή δόθηκε στην θεμελίωση ώστε να μην επηρεαστούν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Επί της σχάρας δοκών  τοποθετείται κατασκευή η οποία είναι προσβάσιμη από το κοινό και κατασκευάζεται με δάπεδο από μεταλλική σχάρα ηλεκτροπρεσσαριστού τύπου.