07.06.2019

Μεταλλική πλατφόρμα στήριξης υποσταθμών της εταιρίας K&P Chem Kft στην Ουγγαρία

Μεταλλική πλατφόρμα για την στήριξη υποσταθμών εντός εγκαταστάσεων της K&P Chem Kft στην Ουγγαρία. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή, το εν'θερμώ γαλβάνισμα και την παράδοση προς τοποθέτηση όλων των μεταλλικών στοιχείων που απαρτίζουν μια μεταλλική πλατφόρμα πάνω στην οποία θα στηριχτούν υποσταθμοί καθώς επίσης και την προμήθεια των ηλεκτροπρεσσαριστών σχαρών για την επικάλυψη της.