30.03.2020

ΕΛΚΑΝ ΜΑΒΕΕ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Προσθήκη κατ' επέκταση βιομηχανικού κτιρίου 2.500τμ στον Ασπρόπυργο Αττικής.