09.09.2019

ΔΙΩΡΟΦΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Κατασκευή και τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού κτιρίου, διαστάσεων 20.15m x 28.30m με εγκιβωτισμένη δίριχτη στέγη ύψους 7. 90m,

και μεταλλικού παταριού, εντός του κτιρίου, συνολικού εμβαδού 295m2.