08.06.2019

Αποθήκη LOGISTICS και μεταλλικό κτίριο γραφείων

Νέο ισόγειο κτίριο κέντρο αποθήκευσης και διανομής ανυψωτικών συστημάτων-συστημάτων αποθήκευσης και συνεργείου επισκευής και συντήρησης βαρέων οχημάτων με γραφεία συνολικής επιφάνειας 2200τμ. στις Αχαρνές Αττικής.  Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και εγκατάσταση ενός μεταλλικού κτιρίου με δίριχτη στέγη περιλαμβανομένων της επικάλυψης, της πλαγιοκάλυψης και των εσωτερικών χωρισμάτων. Εντός του κτιρίου υπάρχει μεταλλικό πατάρι 180τμ. όπου βρίσκονται οι χώροι γραφείων.