25.10.2020

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ

Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί οικίσκοι οι οποίοι κατασκευάζονται, είτε με επικάλυψη από panels πολυουρεθάνης, είτε με επικάλυψη από πυράντοχα υλικά όπως σύστημα εξωτερικής τοιχοποιίας από τσιμεντοσανίδα, μόνωση και πυράντοχη γυψοσανίδα.